یا حق

جناب دکتر فیروزی نمرات درس های روش های ساخت1 ، تحلیل و طراحی سیستم ها و تعمیر و تقویت سازه ها را اعلام نموده اند. دوستانی که از نمرات خود آگاه نیستند به ایمیل اینجانب ، پیامی ارسال کنند تا فایل نمرات برایشان ارسال گردد.

با تشکر از مهندس تاکی

eng.oveisi@yahoo.com

امیر حسین

+ نوشته شده توسط انجمن علمی در ۹۱/۰۵/۰۶ و ساعت 12:39 |